Blusautomaten

Blussers.nl blusautomaat

Deze blusautomaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik in onbemande ruimtes met een hoog brandrisico tot maximaal 20m². De “blussers.nl” blusautomaat bestaat uit een 2, 6 of 9 liter schuimblusser met een sprinklerkop welke bij een temperatuur van 68°C of 79°C automatisch in werking treed.

Door schuim als blusmiddel te gebruiken is er ook sprake van een geringe nevenschade na het blussen van eventuele calamiteiten.

De “blussers.nl” blusautomaat is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde muurbeugel en is na montage meteen stand-by en kan een beginnende brand direct blussen.

Blussers.nl marine fire automatische blusinstallatie

Deze FM200 automatische blusinstallatie wordt voornamelijk toegepast in machinekamers, computerruimtes, telefooncentrales, bedieningsruimten en schakelkasten waar snel en adequaat geblust dient te worden en waar geen nevenschade door blussing mag optreden. Bij een brand dooft het vuur doormiddel van een chemische reactie.

FM200 is een gas dat onder relatief lage druk vloeibaar in de cilinder word opgeslagen en vrijwel op alle systemen toepasbaar is waar vroeger Halon werd gebruikt. Vanwege de lage opslagdruk word het blusgas (na het breken van de sprinkler bij 79°C) binnen 10 seconde de te beveiligen ruimten in geblazen. Door de snelle blussing word eventuele schade beperkt.

FM200 is een geur en kleurloos gas dat bestaat uit koolstof, waterstof en fluor. Het blusmiddel zal bij gebruik praktisch geen zuurstof onttrekken aan de ruimte, dit in tegenstelling tot blusinstallaties gevuld met Co2. Dit laat toe om de gevarenzone op een veilige manier toe te treden of te verlaten.

De “blussers.nl” Marine Fire blusautomaten zijn verkrijgbaar in verschillende volumes met een inhoud tussen de 1kg en 29.5kg dit staat voor een bescherming tussen de 1.40m³ en 42.50m³