Blussers.nl stapt over naar volledig fluorvrij blusschuim
Blussers.nl diverse blusmaterialen

Blussers.nl stopt met fluorhoudend schuim in
brandblussers om je nu al voor te bereiden op deze
onvermijdelijke overgang.

Binnen enkele jaren is PFAS in Europa verboden

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6.000 stoffen die in allerlei producten zitten, zoals regenkleding, anti-aanbak pannen, mobiele telefoons en cosmetica. In blusschuim ook, onder de naam ‘fluor’.

Een Europees verbod op PFAS komt eraan. Het streven is uiterlijk 2028. Omdat we continu onze producten en diensten verduurzamen, omarmen wij deze logische stap naar een beter milieu. Wij kiezen er daarom voor te stoppen met de productie van fluorhoudende schuimblussers omdat fluor echt niet meer hoeft.

Er is een heel goed alternatief: Fluorine Free Foam, ofwel Bioclass F3.

EUROPEES VERBOD
OP PRODUCTIE EN BEZIT

In 2028 moeten definitief alle fluorhoudende schuimblussers vervangen zijn door een fluorvrije variant.

Er mogen in Europa géén fluorhoudende schuimblussers meer worden geproduceerd of verkocht.

Onze fluorvrije blussers
Contactformulier fluorvrij

Vul hieronder je gegevens in als je meer informatie wilt over onze fluorvrije oplossingen.